My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
For virksomheder

Sådan påvirker IT-kompetencegabet din virksomhed

Efterhånden som IT-industrien udvikler sig med moderne teknologier fremskyndet af pandemien, står organisationer i hele verden over for en stor udfordring med at finde kvalificeret arbejdskraft. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan mangel på IT-kompetencer truer digitaliseringen og ikke kun kan, men også vil påvirke din virksomhed.

Manglen på IT-kompetencer er en udfordring for virksomheder i hele verden, og med god grund. Digitalisering og digital transformation blevet en fast bestanddel af den strategiske dagsorden for mange virksomheder og organisationer, og i takt med at nye teknologier dukker op, vokser behovet for stærke IT-kompetencer.

Ifølge en undersøgelse foretaget af McKinsey Global fra 2020 oplyste ni ud af ti ledere, at deres organisationer enten står over for en kompetencegab eller forventer ét inden for de næste fem år.

– Der er fuld fart på digitaliserings- og innovationsrejsen, og at følge med i ny teknologi er et spørgsmål om overlevelse for virksomheder i en tid, hvor markederne bliver stadig mere konkurrenceprægede. Den aktuelle mangel på kompetencer i Europa hæmmer virksomhedsvæksten både individuelt og globalt, fortæller Sam Alvandpour, Group Business Area Manager IT hos Academic Work.

Tilpasning til fremtidens rekruttering

Manglen på IT-specialister er et globalt problem med konsekvenser for innovation og vækst. Ikke alene udgør manglen en reel risiko for en organisations styrkeposition, hvilket skaber forstyrrelser såsom nedsat produktivitet og udbrændthed blandt medarbejderne; det indebærer store sikkerhedsrisici. En undersøgelse fra McAfee Enterprise og FireEye viser, at 81% af de globale organisationer oplevede en stigning i antallet af cyberangreb under pandemien.

På trods af de negative virkninger af manglen på kompetencer gør virksomhederne ikke nok for at videreuddanne deres medarbejdere for at bygge bro over kompetencekløfterne. Eftersom det ikke længere er nok at ansætte de kompetencer, der er behov for grundet den teknologiske udvikling, investerer flere og flere virksomheder i rekrutteringsstrategier, såsom omskoling og opkvalificering. Der er dog, ifølge Sam, stadig et godt stykke vej igen.

– De fleste virksomheder er opmærksomme på situationen og de risici og konsekvenser, der er forbundet med mangel på digitale kompetencer. Jeg oplever imidlertid, at virksomhederne ikke dagligt udvider deres mindset, når det kommer til alternative måder at rekruttere deres fremtidige talenter på. At bruge de traditionelle metoder er ikke løsningen.

På forkant med efterspurgte teknologier

For at forblive konkurrencedygtige skal virksomhederne træffe de nødvendige foranstaltninger for at afbalancere udbuddet og efterspørgslen inden for IT og teknologi. Men hvilke teknologier er de mest efterspurgte?

– Generelt kræver succes med digitalisering kompetencer inden for de fleste IT-områder, såsom behovsanalyse, systemudvikling og kvalitetssikring. Men ifølge Gartners globale IT-prognose fra april 2022, er der områder, som IT-chefer vil fokusere mere på. I 2022 står IT-chefer over for geopolitiske konflikter, stigende inflation og bekymringer over den globale økonomi for blot at nævne nogle få, og hvordan de håndterer udfordringerne kan ikke sammenlignes med besparelserne under pandemien, fortæller Sam.

Pandemien udløste en ændring på arbejdsmarkedet og fremskyndede efterspørgslen efter en mere kvalificeret arbejdsstyrke. Dette medfører, ifølge Sam, en øget efterspørgsel efter medarbejdere med en række specifikke kompetencer.

– I modsætning til, hvad vi oplevede i starten af 2020, accelererer IT-chefer investeringer på områder som dataanalyse, cloud computing og cybersikkerhed.

Brobygning over kompetencekløften er afgørende

Det hastende behov for at tilpasse sig nye teknologier lægger et enormt pres på virksomhederne, som skal finde egnede kandidater for at forebygge en kompetencekrise. Ifølge en undersøgelse fra ledelseskonsulentfirmaet Korn Ferry vil der være en global mangel på 85 millioner medarbejdere inden for IT/teknologi i 2030.

En måde at afhjælpe kompetencekløften på er ved at foretage en analyse for at identificere manglen på kompetencer i organisationen. Ved at foretage en sådan analyse får virksomhederne ikke kun en bedre forståelse af, hvilke kompetencer, der mangler, de lærer også at identificere styrker, svagheder og vækstmuligheder. Det hjælper HR med den strategiske planlægning af arbejdsstyrken.

– Virksomhederne skal tilpasse sig på alle områder, hvor der er behov for kvalificerede IT-kompetencer. Tilpasningen bør prioriteres af topledelsen, HR og ledere med ansvar for digitalisering i organisationen. Uden kvalificerede IT-medarbejdere kan virksomhederne ikke realisere deres mål, fortæller Sam.

En kort opsummering …

Digitaliseringen har fremskyndet efterspørgslen efter IT-kompetencer på arbejdspladsen, men udbuddet er fortsat lavt. Håndtering af kompetencemangel er afgørende for at forblive konkurrencedygtige og vil fortsat være en af de største udfordringer for organisationer globalt i de kommende år. Kompetencekløften vokser, og jo hurtigere virksomhederne bygger bro over den, jo større er sandsynligheden for, at de får en konkurrencefordel om fem til ti år.

Om Academic Work

Vi er et rekrutterings- og vikarbureau, der har eksisteret siden 1998. Vores målgruppe er young professionals - studerende og akademikere i begyndelsen af deres karriere. Vores vision er at blive alle kunders førstevalg, når der er behov for vikarløsninger eller direkte rekruttering. Læs mere, hvorfor du skal vælge Academic Work som din rekrutteringspartner.