My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Whistleblowing: rapportér uetisk eller ulovlige forseelser

Academic Work stræber efter at leve op til de højeste standarder med hensyn til gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet inden for vores virksomhed. Vi ønsker at sikre, at vores virksomhed og forretning er karakteriseret ved disse nøgleværdier. På denne side kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med whistleblowing i Academic Work samt hvordan du rapporterer forseelser.

Vi opfordrer vores medarbejdere til at rapportere enhver adfærd, som de mener er i strid med love, etiske principper eller vores interne politikker. Andre, såsom kunder, leverandører, forretningsforbindelser eller andre enkeltpersoner kan rapportere dette til deres primære kontakt inden for Academic Work.

Der kan dog være situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at rapportere forseelser i overensstemmelse med ovenstående procedurer. Det skal også være muligt for den indberettede person at være fuldstændig anonym for at sænke tærsklen for indberetning af den formodede forseelse.

Academic Work har derfor implementeret en procedure for indberetning af uetisk eller ulovlig forseelser gennem en webbaseret formular, som sikrer fortrolighed, udelukker interessekonflikter så vidt muligt og garanterer fuld anonymitet, hvis det ønskes. Rapporter modtages og evalueres af en tredjepart, som håndterer enhver yderligere kommunikation med den indberettede person og videresender ærindet til en passende modtager inden for Academic Work med henblik på yderligere undersøgelser og handlinger. Rapporteringstjenesten er fuldstændig adskilt fra Academic Work og opfylder de højeste sikkerhedskrav for at sikre din integritet.

Hvis den indberettede person vælger at være anonym, vil personens identitet blive holdt hemmelig for både Academic Work og den modtagende tredjepart. Skulle den anmeldende i stedet foretrække at anmelde forseelser via telefon eller fysisk møde, er dette også muligt. Den indberettede person vil ikke blive udsat for negative konsekvenser ved indgivelse af rapporten eller på noget tidspunkt derefter.


Hvis du vælger at afsløre din identitet, når du indgiver en rapport, vil de personoplysninger, du afgiver om dig selv, blive behandlet af Academic Work og vores tjenesteudbyder Whistlelink. Dine data vil kun blive brugt med det formål at undersøge det ærinde, du har rapporteret, og enhver kommunikation med dig under denne proces. Alle personlige data, du angiver om dig selv i rapporten, vil kun blive gemt, så længe det er nødvendigt for at opfylde dette formål.

Det juridiske grundlag for at behandle dine data er Academic Works legitime interesse i at undersøge det ærinde, du har rapporteret, og at handle mod uetisk eller ulovlige forseelser, men kan også være baseret på en juridisk forpligtelse afhængigt af ærindets art. Hvis vi videregiver dine oplysninger til retshåndhævende myndigheder eller regulerende myndigheder, vil dette ske med dit samtykke. For mere information om vores behandling af dine personoplysninger samt dine rettigheder, bedes du læse vores privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi arbejder med whistleblowing, er du velkommen til at kontakte os på legal@aw.com. Bemærk venligst, at beskeder til denne e-mailadresse ikke vil være anonyme.