Hero image
For virksomheder

Sådan øger du diversiteten på arbejdspladsen

Er jeres virksomhed kommet til et punkt, hvor alting bare sker af sig selv og møderne bare flyver afsted, fordi alle er enige med hinanden om tænker præcis på samme måde? Faktisk kan det harmoniske samarbejde være et resultat af for mange identiske synspunkter. Øget diversitet på arbejdspladsen har en positiv indflydelse på både trivsel og innovation. Men hvordan øger I diversiteten, og hvad er fordelene?

Diversitet - fordele og ulemper

Når medarbejdere fra forskellige baggrunde og perspektiver samarbejder, bliver virksomhedens innovationsevne og trivsel øget. Ved at evaluere ideer og processer oftere, og hele tiden udfordre hinanden, vil virksomheden fortsætte med at udvikle sig i en positiv retning. Når der etableres en mangfoldig kultur, har det en positiv indflydelse på inklusion, hvilket er en nøglefaktor for at øge medarbejdernes engagement.

Udfordringen ved at lede en mangfoldig gruppe er at få alle til at arbejde sammen mod et fælles mål. Jo mere forskelligartet arbejdsstyrken er, jo sværere kan være at pleje og opfylde hver enkelt medarbejders behov. Derudover skal vi investere mere i ledelse, særligt med hensyn til overskuelighed og fleksibilitet.

For at øge heterogeniteten bør en virksomhed forstå, hvorfor de kun appellerer til én homogen gruppe. Der er der altid flere årsager til, og for at identificere dem kan det nyttigt at kigge sig selv i spejlet. Husk at pegende fingre ikke gavner nogen, men se i stedet nøje på, hvordan du kan forbedre virksomhedens strategiske arbejde for øget mangfoldighed.

Din virksomheds omdømme er vigtigt

Før du begynder at ændre på sammensætningen af arbejdsstyrken, bør du først beslutte dig for, hvilken slags arbejdsgiver du ønsker at være. Hvis din virksomhed af en eller anden grund ikke i stand til at lave en fuldstændig vurdering af jeres omdømme, kan du kortlægge problemet ved at indhente objektive meninger fra flere personer uden for virksomheden. Måske bliver du ubevidst betragtet som en anden virksomhed, end du i virkeligheden er. Måske er du kun kendt af studerende eller medarbejdere inden for et specifikt område. Selv et par samtaler med ikke-interne medarbejdere kan være øjenåbnende.

Genbrug eller nytænkning?

Jobannoncer er en vigtig del af etableringen af ​​ens brand og er derfor en hjælp til at fjerne homogenitet. At rekruttere de rigtige mennesker er tidskrævende og kræver en masse indsats. På trods af dette fortsætter proceduren ofte med denne cyklus:

  • Budskabet fra den tidligere åbne position bliver kopieret.
  • Titlen er blevet opdateret.
  • Der er foretaget nogle ændringer af den påkrævede stilling.

    Lyder det bekendt? Hvis der ikke bliver brugt nok tid på at definere profilen, vil rekrutteringsprocessen lide som følge heraf. Start altid fra begyndelsen, når du afsætter tid til at definere en rekrutteringsprofil.

Når din kollega "Emma" går på pension, er det naturligt at begynde at lede efter Emma 2.0. Prøv dog at undersøge rollen uden at tage hensyn til den tidligere medarbejder. Overvej følgende spørgsmål, når du definerer din profil:

  • Hvad er de væsentlige kompetencer for denne stilling?
  • Hvilke ressourcer har vi i tilstrækkelige mængder?
  • Hvilken slags viden er nu ikke tilgængelig i vores virksomhed?

    Selv de dygtigste folk blandt os kan blive blændet af virksomhedens praksis. Som et resultat heraf kan ansættelse af en ekstern ekspert fra tid til anden give et nyt syn på ansættelsesprocessen.

Er skjulte fordomme en barriere for diversitet?

Vi har alle skjulte fordomme - både gode og dårlige. For eksempel kan en genert person opfattes som overlegen, mens en udadvendt person kan være "for meget".

Der er mindst lige så mange holdninger, som der er mennesker, men det vigtigste er at genkende og anerkende sine egne. Du kan muligvis ikke ændre dem med det samme, men du bør være i stand til objektivt at vurdere hver ansøgning. At involvere en kollega i interviews og have åbne og grundige samtaler med ham eller hende er en god måde at arbejde med skjulte fordomme på.

Skjulte fordomme er et følsomt og vigtigt emne, der bør blive diskuteret dagligt. Rekrutteringsansvarlige bør have ordentlig træning i at håndtere disse fordomme.

Læs mere om skjulte fordomme, og hvordan du håndterer dem.

Opsummering: her er hvad du skal gøre

1: Vurdér det sande niveau af diversitet i din virksomhed.

2: Skab en forståelse af jeres image, og overvej, hvordan I kan forbedre det.