My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
For virksomheder

Sådan øger du diversitet på arbejdspladsen

Er jeres virksomhed kommet til et punkt, hvor alting bare sker af sig selv og møderne bare flyver afsted, fordi alle er enige med hinanden om tænker præcis på samme måde? Faktisk kan det harmoniske samarbejde være et resultat af for mange identiske synspunkter. Øget diversitet på arbejdspladsen har en positiv indflydelse på både trivsel og innovation. Men hvordan øger I diversiteten og skaber en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads og sikrer, at alle medarbejdere føler sig set og hørt?

Hvad er fordele og udfordringer ved diversitet på arbejdspladsen?

Når medarbejdere fra forskellige baggrunde og perspektiver samarbejder, bliver virksomhedens innovationsevne og trivsel øget. Ved at evaluere ideer og processer oftere og samtidig udfordre hinanden, vil virksomheden fortsætte med at udvikle sig i en positiv retning. Når der etableres en mangfoldig kultur, har det en positiv indflydelse på inklusion, hvilket er en nøglefaktor for at øge medarbejdernes engagement.

Udfordringen ved at lede en mangfoldig gruppe er at få alle til at arbejde sammen mod et fælles mål. Jo mere forskelligartet arbejdsstyrken er, jo sværere kan være at pleje og opfylde hver enkelt medarbejders behov. Derudover skal vi investere mere i ledelse, særligt med hensyn til overskuelighed og fleksibilitet.

For at øge heterogeniteten bør en virksomhed forstå, hvorfor de kun appellerer til én homogen gruppe. Der er der altid flere årsager til, og for at identificere dem kan det nyttigt at kigge sig selv i spejlet. Husk at pegende fingre ikke gavner nogen, men se i stedet nøje på, hvordan du kan forbedre virksomhedens strategiske arbejde for øget mangfoldighed.

Din virksomheds omdømme er vigtigt

Før du begynder at ændre på sammensætningen af arbejdsstyrken, bør du først beslutte dig for, hvilken slags arbejdsgiver du ønsker at være. Hvis din virksomhed af en eller anden grund ikke i stand til at lave en fuldstændig vurdering af jeres omdømme, kan du kortlægge problemet ved at indhente objektive meninger fra flere personer uden for virksomheden.

Måske bliver du ubevidst betragtet som en anden virksomhed, end du i virkeligheden er. Måske er du kun kendt af studerende eller medarbejdere inden for et specifikt område. Selv et par samtaler med ikke-interne medarbejdere kan være øjenåbnende.

Genbrug eller nytænkning i jobannoncer?


Jobannoncer er en vigtig del af etableringen af ​​din virksomheds brand og er derfor en hjælp til at fjerne homogenitet. At rekruttere de rigtige mennesker er tidskrævende og kræver en masse indsats. På trods af dette fortsætter proceduren ofte med denne cyklus:

  • Budskabet fra den tidligere åbne position bliver kopieret.
  • Titlen er blevet opdateret.
  • Der er foretaget nogle ændringer af den påkrævede stilling.

Lyder det bekendt? Hvis der ikke bliver brugt nok tid på at definere rollebeskrivelsen, vil rekrutteringsprocessen lide som følge heraf. Start altid fra begyndelsen, når du afsætter tid til at definere en rekrutteringsprofil.

Når din kollega "Emma" går på pension, er det naturligt at begynde at lede efter Emma 2.0. Prøv dog at undersøge rollen uden at tage hensyn til den tidligere medarbejder. Overvej følgende spørgsmål, når du definerer din profil:

  • Hvad er de væsentlige kompetencer for denne stilling?
  • Hvilke ressourcer har vi i tilstrækkelige mængder?
  • Hvilke slags kompetencer er lige nu ikke til stede i vores virksomhed?

Er skjulte fordomme en barriere for at fremme diversitet?

Vi har alle skjulte fordomme - både gode og dårlige. For eksempel kan en genert person opfattes som overlegen, mens en udadvendt person kan være "for meget".

Der er mindst lige så mange holdninger, som der er mennesker, men det vigtigste er at genkende og anerkende sine egne. Du kan muligvis ikke ændre dem med det samme, men du bør være i stand til objektivt at vurdere hver ansøgning. At involvere en kollega i interviews og have åbne og grundige samtaler med ham eller hende er en god måde at arbejde med skjulte fordomme på.

Skjulte fordomme er et følsomt og vigtigt emne, der bør blive diskuteret dagligt. Rekrutteringsansvarlige bør have ordentlig træning i at håndtere disse fordomme.

Læs også: Skjulte fordomme, og hvordan du håndterer dem.

I Academic Work arbejder vi med en evidensbaseret rekrutteringsproces. Her fokuserer vores rekrutteringsansvarlige udelukkende på, hvad der viser sig at føre til høj arbejdsindsats, og ikke hvad vores mavefornemmelse fortæller os at se på. Bliv klogere på vores rekrutteringsproces her.

Opsummering

Sådan skaber du en en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads:

1: Vurdér det sande niveau af diversitet i din virksomhed.

2: Skab en forståelse af jeres image, og overvej, hvordan I kan forbedre det.