Rekrutteringsprocessen

Vi anvender en kompetencebaseret rekrutteringsproces i alle processer, en metode, der fokuserer på de personlige egenskaber, som stillingen kræver. De kompetencer, der ligger til grund for rekrutteringsprocessen og i sidste ende afgør, hvem der er den rigtige til stillingen, afgøres sammen med vores erfarne rekrutteringskonsulenter og konsulentledere.

Kontakt os

enter image description here

Kompetencebaseret proces

En rekrutteringsproces begynder ofte med os sammen med dig som kunde og identificerer hvilke personlige kvaliteter og kompetencer, der er vigtige for stillingen. Kompetencer, formelle kvalifikationer og tekniske kompetencer danner derefter kravprofilen, der løber som en rød tråd gennem vores ansættelsesproces. Under ansættelsesprocessen modtager du løbende information om status vedrørende stillingen, og du beslutter selv, hvor involveret du vil være i rekrutteringsprocessen. Du som kunde har selvfølgelig fuld indsigt for at kunne deltage og påvirke slutresultatet.

Kvalitetsstempel

Den kompetencebaserede rekrutteringsmetode, vi anvender, hviler på arbejdspsykologi og er ISO-certificeret i henhold til ISO 9001. Certificeringen er meget vigtig og efterspørges i stigende grad af vores samarbejdspartnere. Det er også en måde at sikre effektive processer og en forudsætning for videre udvikling i tråd med vores vision. Testene, vi arbejder med, gennemgås og certificeres af Den Norske Veritas (DNV GL). DNV GL er det det stærkeste certificerings- og evalueringsinstitut for arbejdspsykologitestværktøjer på det nordiske marked. I modsætning til mange andre aktører i branchen, begynder vi i Academic Work en ny rekrutteringsproces til hver enkelt stilling, hvilket også betyder, at vi markedsfører hver opgave i vores store digitale netværk.

Tests

I nogle rekrutteringsprocesser anbefaler vi at bruge arbejdspsykologiske tests som et supplement til det kompetencebaserede interview. Tests har til formål at give målbare og objektive data, der giver et mere omfattende billede af kandidatens egnethed og et bredere beslutningsgrundlag for udvælgelse. Vi bruger hovedsageligt to prøver, en personlighedstest og en logisk test.

Baggrundskontrol

I andre rekrutteringsprocesser anbefaler vi, at der udføres baggrundskontrol som et supplement til ansættelsesbeslutninger. En baggrundskontrol kan variere i omfang afhængigt af stillingen og kan blandt andet omfatte kontrol af økonomi og juridiske problemer. En baggrundskontrol bør give et bedre grundlag for beslutninger, men også formidle oplevelsen af en grundigt udført, seriøs og objektiv rekrutteringsproces. Det er vigtigt, at baggrundskontrolmetoden er struktureret og håndteret korrekt. Dette er for at sikre, at love og anbefalinger overholdes, men også for at sikre kandidatens integritet. Baseret på dette har Academic Work valgt at få hjælp fra en specialiseret ekstern leverandør, når der udføres baggrundskontrol.

Digital rekrutteringsproces

Vores rekrutteringsproces kan også udføres digitalt. En digital rekrutteringsproces garanterer den samme kvalitet som en fysisk rekrutteringsproces.

Læs mere
Del artikel