Rekrutteringsprocessen

I Academic Work anvender vi en kompetencebaseret rekrutteringsproces i alle processer, en metode, der fokuserer på de personlige egenskaber, som stillingen kræver. De kompetencer, der ligger til grund for rekrutteringsprocessen og i sidste ende afgør, hvem der er den rigtige til stillingen, afgøres sammen med vores erfarne rekrutteringskonsulenter og konsulentledere.

Kontakt os

Vores rekrutteringsproces - trin for trin

enter image description here

Kravprofil: Vi starter vores samarbejde med at diskutere de vigtigste krav for stillingen.

Publicering af stillingsannonce, søgning og screening: udføres via vores ATS- og CRM-system af Academic Work. Disse aktiviteter sørger for, at vi finder den rigtige kandidat til stillingen.

Screeninginterview: bliver gennemført over telefon. De spørgsmål, som stilles, hjælper os til at forsikre om, at kandidaten passer kravprofilen og er motiveret for stillingen.

Interview med Academic Work: Vi gennemfører kompetencebaserede interviews. Interviewmetoden identificerer tidligere adfærdsmønster, som giver os en indikation på fremtidig adfærd og arbejdspræsentation.

Kandidatpræsentation: Kandidater bliver præsenteret via vores digitale platform Happo. Platformen giver dig mulighed for at rangere og kommenterer på kandidaterne og giver dig besked, hvis nye kandidater bliver præsenteret. Platformen er GDPR-kompatibel.

Kundeinterview: Vi hjælper dig med at aftale interviewene og støtter dig undervejs, hvis der er behov for det.

Efter interviewet, diskuterer vi kandidaterne og gennemfører referencetagning, før vi tilbyder stillingen til kandidaten, som passer kravprofilen bedst.

For alle typer ansættelser, kan vi altid støtte dig med onboarding, selv på distance.

Denne proces er naturligvis fleksibel, så vi kan tilpasse os vores kunders forskellige behov og ønsker. Tidsplanen, der er sammensat med dig, bestemmer, hvor hurtigt vi når vores mål. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan tilpasse rekrutteringsprocessen til deres behov, er du velkommen til at kontakte os for en uformel samtale.

Kompetencebaseret proces

En rekrutteringsproces begynder ofte med at vi, sammen med dig som kunde, identificerer hvilke personlige kvaliteter og kompetencer, der er vigtige for stillingen. Kompetencer, formelle kvalifikationer og tekniske kompetencer danner derefter kravprofilen, der løber som en rød tråd gennem vores ansættelsesproces. Under ansættelsesprocessen modtager du løbende information om status vedrørende stillingen, og du beslutter selv, hvor involveret du vil være i rekrutteringsprocessen. Du som kunde har selvfølgelig fuld indsigt for at kunne deltage og påvirke slutresultatet.

Kvalitetsstempel

Den kompetencebaserede rekrutteringsmetode, vi anvender, hviler på arbejdspsykologi og er ISO-certificeret i henhold til ISO 9001. Certificeringen er meget vigtig og efterspørges i stigende grad af vores samarbejdspartnere. Det er også en måde at sikre effektive processer og en forudsætning for videre udvikling i tråd med vores vision. Testene, vi arbejder med, gennemgås og certificeres af Den Norske Veritas (DNV GL). DNV GL er det det stærkeste certificerings- og evalueringsinstitut for arbejdspsykologitestværktøjer på det nordiske marked. I modsætning til mange andre aktører i branchen, begynder vi i Academic Work en ny rekrutteringsproces til hver enkelt stilling, hvilket også betyder, at vi markedsfører hver opgave i vores store digitale netværk.

Tests som supplement i rekrutteringsprocessen

I nogle rekrutteringsprocesser anbefaler vi at bruge forkskellige tests som et supplement til det kompetencebaserede interview. Tests har til formål at give målbare og objektive data, der giver et mere omfattende billede af kandidatens egnethed og et bredere beslutningsgrundlag for udvælgelse. Vi bruger hovedsageligt to prøver, en personlighedstest og en logisk test.

Vi kan også gøre hele rekrutteringsprocessen digital

Academic Works rekrutteringsproces er struktureret, så det også er muligt er gennemføre den digitalt. En digital rekrutteringsproces garanterer den samme kvalitet som en rekrutteringsproces, hvor rekrutteringskonsulenten og kandidaten mødes fysisk.

Læs mere

Ønsker du at lære mere om hvordan du tiltrækker og udvikler talenterne?

Hvert år gennemfører vi i samarbejde med Kantar Gallup en undersøgelse, vi kalder Young Professional Attraction Index (YPAI). Formålet er at hjælpe arbejdsgivere med at forstå og skabe relationer til young professionals - studerende og nyuddannede i starten af sin karriere. Rapporten giver indsigter til, hvordan man som arbejdsgiver kan tiltrække, rekruttere og udvikle potentielle og eksisterende medarbejdere.

Læs mere og download YPAI-rapporterne
Del artikel