Hvad tilbyder vi?

Behovet for personale varierer. Det kan være et pludseligt og kortvarigt behov eller et behov for at sikre dine strategiske kompetencer på længere sigt. Vi kan hjælpe dig - uanset om dit behov er kort- eller langsigtet, omhandler deltids- eller fuldtidspersonale - takket være vores erfaringer, ekpertise og størrelse i branchen.

Kontakt os

Hvornår er det rigtige tidspunkt at få hjælp?

Det rigtige tidspunkt at ansætte en konsulent kan for eksempel være ved opsigelser, organisationsforandringer, ansættelsesstop eller ved behov for vikarer. Vi hjælper dig også med at rekruttere, når dit behov er mere langsigtet og vi driver processen helt frem til den endelige ansættelse.

Ansæt en konsulent

Vikarløsninger er en fællesbetegnelse for at ansætte personale og kompetencer. I nogle tilfælde for at dække en midlertidig ledig stilling og i andre tilfælde for at udfylde en funktion eller afdeling på længere sigt. Medarbejderen ansættes af Academic Work og vi tager arbejdsgiveransvaret, hvilket er et godt alternativ for dig, der af den ene eller anden grund ikke kan eller ønsker at ansætte selv lige nu.

Vikarløsninger

Tiltrækning og rekruttering af personale

Er dit ressourcebehov mere langsigtet kan rekruttering være den rigtige løsning for jer. En rekruttering handler ikke blot om at dække et behov. Det er mindst lige så meget en måde at udvikle organisationen på og få ny energi og kompetencer ind. Vores rekrutteringskonsulenter er erfarne og tager ansvar for hele rekrutteringsprocessen frem til, at du som kunde har den rigtige medarbejder, som du vil tilbyde en ansættelse.

Rekruttering
Del artikel