Spørgsmål til jobsamtalen

Spørgsmål til jobsamtalen

Når du skal til jobsamtale, kræver det grundig forberedelse. Som regel vil du komme til at fortælle om dig selv, din motivation, dine personlige og faglige kompetencer - ligesom du skal svare på, hvorfor du mener, at du er et godt match til stillingen. Her har vi samlet flere typiske interviewspørgsmål, så du kan være velforberedt inden samtalen!

Forbered dig godt

Ved en jobsamtale skal du lægge vægt på, hvad du er god til, samt lægge vægt på erfaringer, der er gavnlige, når det kommer til den stilling, du har søgt. Prøv at gøre interviewet til en dialog. Selvom det er arbejdsgiverens opgave at fortælle om virksomheden og stillingen, er det godt, hvis du på forhånd har sat dig ind i så meget som muligt. Matcher din virksomhed dine værdier? Fremstår de professionelle?

Forbered gerne nogle spørgsmål om virksomheden og stillingen, så giver du ofte et bedre indtryk af dig selv og viser, at du har en ægte interesse for virksomheden. Nedenfor er et par eksempler på spørgsmål, du kan blive stillet under interviewet. Hvis du på forhånd har tænkt igennem, hvordan du vil besvare disse, kan det være lettere at bevare roen og komme med gode eksempler.

Læs også: Forberedelse til jobsamtalen

Typiske spørgsmål under jobsamtalen

Fortæl kort om dig selv

Forbered og tænk igennem på forhånd, hvad der er relevant at vide for den, der interviewer dig. Fokusér på at fortælle det, der er relevant i forhold til den specifikke stilling, du søger. Tænk på at beskrive dig selv mest fordelagtigt med fokus på, hvem du er som person og de karrierevalg og uddannelsesvalg, du har truffet.

Hvorfor søger du den her stilling?

Med dette spørgsmål kan du forklare din motivation og, hvad specifikt var ved stillingen, der fangede din interesse. Lød arbejdsopgaverne spændende, ser du en mulighed i at udvikle dig og lære noget nyt eller har du måske en speciel interesse for netop denne virksomhed? Tænk igennem, hvad det var, der tiltrak dig ved stillingen og forsøg at formidle dette til rekrutteringskonsulenten.

Hvorfor skal vi ansætte dig?

Dette er formentlig det vigtigste spørgsmål, som du kan få stillet under din jobsamtale. Den rette kandidat skal kunne begrunde, hvorfor han eller hun er den rette til stillingen. Det kan være personlige egenskaber, kompetencer eller erfaring – det vigtigste er, at du tydeligt formidler, hvad en potentiel arbejdsgiver får ud af at vælge dig. Derudover kan du fremhæve, på hvilken måde du motiveres af jobbet, og dermed, hvordan du kan udføre et godt stykke arbejde.

Hvad er dine styrker?

Fokusér på at fremhæve egenskaber, som er relateret til den specifikke stilling, du søger, men fremhæv også dine egenskaber i almindelighed. Fortæl eksempelvis om feedback og ros, som du har fået fra tidligere arbejdskollegaer. En god måde at udfolde dine styrker på er at komme med konkrete eksempler. Forklar eksempelvis, hvordan du planlægger og prioriterer dine opgaver. Dermed undgår du, at det bare bliver tomme ord og klichéer.

Hvad skal du udvikle ved dig selv?

Her er det vigtigt, at du er ærlig og ydmyg over for dine mindre stærke sider – vi har alle udviklingspotentiale. Fortæl, hvordan du arbejder med at forbedre og udvikle dig selv, samt hvilke mål du har for din personlige udvikling. En anden måde at diskutere dine svagheder på er at fokusere på en personlig egenskab, som både kan ses som en styrke og en svaghed.

Giver du eksempelvis udtryk for, at du er en viljestærk person, kan det være forbundet med en række andre positive egenskaber, såsom at du er modig, er sikker i dine meninger og presser på med dine forslag. Den anden side af medaljen er derimod at have svært ved at gå på kompromis, hvilket du under jobsamtalen bør reflektere over.

Hvorfor har du valgt at studere det, du gør?

Forklar baggrunden for dit studievalg. Var det en interesse på et bestemt tidspunkt, eller har din interesse ændret sig løbende? Hvis du fik lov til at vælge studie i dag, ville du så træffe det samme valg? Fremhæv selv, hvad du synes har været spændende og udfordrende ved din uddannelse.

Er du en person, der nemt tager ansvar?

Fortæl om en opgave, hvor du tog ansvar – enten alene eller i samarbejde med andre. Hvordan griber du an til at få ansvar? Kan dette virke som en motivationsfaktor, eller kan du bedst lide det, når ansvaret ligger hos en anden? Hvis du kan lide at have ansvar, er det noget, du selv leder efter, eller vil du foretrække at blive tildelt det, efterhånden som du vokser i stillingen? Der er ingen rigtige svar her, beskriv dig selv på en ærlig måde. Kom også gerne ind på, hvordan du har det med at arbejde selvstændigt.

Hvor god er du til at samarbejde?

Vi har alle erfaring med at samarbejde – fra skolen eller fra tidligere job. Giv eksempler på et godt samarbejde, fortæl, hvad der var godt, og forsøg at være så specifik som muligt. Fortæl også, hvilken rolle du havde i samarbejdet, hvilken rolle du normalt har i et team, og hvordan du hjælper gruppen fremad. I forbindelse med dette spørgsmål er der som regel en diskussion omkring, hvorvidt man foretrækker at arbejde alene eller i teams – baseret på, hvad du tror fordelene og ulemperne er, og hvorfor du foretrækker den ene metode frem for den anden.

Hvordan håndterer du stressende situationer?

For at rekrutteringskonsulenten kan skabe sig et sammenhængende billede af, hvem du er, er det vigtigt, at du er konkret. Kom med et helt konkret eksempel på en situation, hvor du har følt dig stresset. Hvad skete der, og hvordan håndterede du det? Forsøg at være tydelig, når du beskriver, hvordan du har det, når du er stresset, og hvordan du oplever stress.

Eksempler på spørgsmål du kan stille til jobsamtalen

Når du forbereder dig inden jobsamtalen, er det vigtigt også at forberede dine egne spørgsmål til jobsamtalen.

Dine spørgsmål viser engagement og interesse for stillingen og viser en kommende arbejdsgiver, at du har sat dig ind i stillingen og virksomheden.

Her er en række eksempler, du kan stille under jobsamtalen:

 • Hvad er det næste skridt i rekrutteringsprocessen?
 • Hvad kendetegner kulturen i teamet/i virksomheden?
 • Hvilke opgaver forventer du, at jeg skal starte med at løse i stillingen?
 • Hvordan vil du beskrive din ledelsesstil?
 • Hvilke forventninger har du til en ny medarbejder?
 • Hvad er udviklingsmulighederne på længere sigt?
 • Hvordan får jeg succes i den her rolle?
 • Hvilke spændende udfordringer er der i stillingen?
 • Hvad kan du godt lide ved at arbejde her?
 • Hvad er teamets/virksomhedens vigtigste mål?
 • Hvordan er fordelingen af selvstændigt arbejde og arbejde i teams?

Vidste du...

Gennem Academic Work kan du oprette en jobagent. Det vil sige, at du får besked, når der dukker ledige stillinger på vores jobside, som matcher dine præferencer. Vi har hjulpet mange studerende og akademikere med det næste skridt i karrieren. Er du interesseret at få jobanbefalinger fra os? Det er nemt og smart!

Vil du have flere tips til jobsamtalen?