Spørgsmål til jobsamtalen

Når du skal til jobsamtale, er det en god idé at være forberedt på typiske spørgsmål, som du kan få stillet af rekrutteringskonsulenten. Som regel vil du komme til at fortælle om dig selv og dine personlige og professionelle egenskaber, ligesom du skal svare på, hvorfor du mener, at du passer til stillingen. Nedenfor finder du en beskrivelse af ofte stillede spørgsmål til en jobsamtale.

Fortæl kort om dig selv

Forbered og tænk igennem på forhånd, hvad der er relevant at vide for den, der interviewer dig. Fokusér på at fortælle det, der er relevant i forhold til den specifikke stilling, du søger. Tænk på at beskrive dig selv mest fordelagtigt med fokus på, hvem du er som person og de karrierevalg og uddannelsesvalg, du har truffet.

Hvorfor søger du den her stilling?

Hvad var det specifikt, der fangede din interesse? Lød arbejdsopgaverne sjove, ser du en mulighed i at udvikle dig og lære noget nyt eller har du måske en speciel interesse for netop denne virksomhed? Tænk igennem, hvad det var, der tiltrak dig ved stillingen, og forsøg at formidle dette til rekrutteringskonsulenten.

Hvorfor skal vi ansætte dig?

Dette er formentlig det vigtigste spørgsmål, som du kan få stillet under din jobsamtale. Den rette kandidat skal kunne begrunde, hvorfor han eller hun er den rette til stillingen.

Det kan være personlige egenskaber, kompetencer eller erfaring – det vigtigste er, at du tydeligt formidler, hvad virksomheden får ud af at vælge dig. Derudover kan du fremhæve, på hvilken måde du motiveres af jobbet, og dermed, hvordan du kan udføre et godt stykke arbejde. Læs mere om, hvordan du forbereder dig på spørgsmål "hvorfor skal vi ansætte dig?".

Hvad er dine styrker?

Fokusér på at fremhæve egenskaber, som er relateret til den specifikke stilling, du søger, men fremhæv også dine egenskaber i almindelighed. Fortæl eksempelvis om feedback og ros, som du har fået fra tidligere arbejdskollegaer.

En god måde at udfolde dine styrker på er at komme med konkrete eksempler. Dermed undgår du, at det bare bliver tomme ord og klichéer.

Hvad er dine svagheder?

Her er det vigtigt, at du er ærlig og ydmyg over for dine svagheder – ingen mennesker er fejlfri. Fortæl, hvordan du arbejder med at forbedre og udvikle dig selv, samt hvilke mål du har for din personlige udvikling.

En anden måde at diskutere dine svagheder på er at fokusere på en personlig egenskab, som både kan ses som en styrke og en svaghed. Giver du eksempelvis udtryk for, at du er en viljestærk person, kan det være forbundet med en række andre positive egenskaber, såsom at du er modig, er sikker i dine meninger og presser på med dine forslag. Den anden side af medaljen er derimod at have svært ved at gå på kompromis, hvilket du under jobsamtalen bør reflektere over.

Hvorfor har du valgt at studere det, du gør?

Forklar baggrunden for dit valg af studie. Var det en interesse på et bestemt tidspunkt, eller har din interesse ændret sig løbende? Hvis du fik lov til at vælge studie i dag, ville du så træffe det samme valg? Fremhæv selv, hvad du synes har været spændende og udfordrende ved din uddannelse.

Hvilke af dine erfaringer finder du mest relevante ift. stillingen?

Igen er det vigtigt, at dit svar er i sammenhæng med, hvad den specifikke stilling efterspørger. Det kan være særlige kvalifikationer eller egenskaber, erfaringer fra tidligere arbejdsopgaver, specifikke projekter eller måske færdigheder, du har fået fra en bestemt uddannelse eller et kursus.

Brug eksempler og vis, hvordan de matcher stillingsopslaget.

Hvor god er du til at samarbejde?

Vi har alle erfaring med at samarbejde – fra skolen eller fra tidligere job. Giv eksempler på et godt samarbejde, fortæl, hvad der var godt, og forsøg at være så specifik som muligt. Fortæl også, hvilken rolle du havde i samarbejdet, hvilken rolle du normalt har i et team, og hvordan du hjælper gruppen fremad.

I forbindelse med dette spørgsmål er der som regel en diskussion omkring, hvorvidt man foretrækker at arbejde alene eller i teams – baseret på, hvad du tror fordelene og ulemperne er, og hvorfor du foretrækker den ene metode frem for den anden.

Hvordan håndterer du stressende situationer?

For at rekrutteringskonsulenten kan skabe sig et sammenhængende billede af, hvem du er, er det vigtigt, at du er konkret. Eksemplificér en situation, hvor du har følt dig stresset. Hvad skete der, og hvordan håndterede du det? Forsøg at være tydelig, når du beskriver, hvordan du har det, når du er stresset, og hvordan du oplever stress.

Har du let ved at tage ansvar?

Fortæl om en situation, hvor du har taget ansvar. Det kan både være, hvor du har været alene om ansvaret, eller eksempelvis når du sammen med andre fra tidligere arbejdspladser har haft et fælles ansvar for et projekt.

Fortæl om, hvordan du har det med ansvar – foretrækker du at få meget ansvar tildelt med det samme, eller foretrækker du at vokse med rollen som den ansvarshavende?

Fortæl om en fejl du har lavet

Fortæl om situationen, hvor fejlen opstod, og hvad der skete. Tænk på, at en fejl ikke behøver at være en stor dramatisk hændelse – det vigtigste er de erfaringer, som du har lært af fejlene, og hvordan det har forandret eller påvirket dig som person.

Giv et eksempel på en konflikt, du har været involveret i

Fortæl, hvad det var, der udløste konflikten. Hvad resulterede konflikten i? Løste den sig – og i så fald på hvilken måde? Her er det vigtigt at fremhæve den rolle, som du selv tog for at løse konflikten og ligeledes reflektere over, hvad du lærte af konflikten.

Del artikel