My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Spørgsmål til jobsamtalen

Sådan besvarer du typiske spørgsmål til jobsamtalen

Når du skal til jobsamtale, kræver det grundig forberedelse på typiske spørgsmål. Som regel vil du komme til at fortælle om dig selv, din motivation, dine personlige og faglige kompetencer - ligesom du skal svare på, hvorfor du mener, at du er et godt match til stillingen. Her har vi samlet flere typiske interviewspørgsmål, så du kan være velforberedt inden din næste jobsamtale.

Adfærdsbaseret interviewteknik

I Academic Work anvender vi en adfærdsbaseret interviewteknik. Her dykker vi dybt ned i den adfærd, der viser sig at være succesfuld i rollen. Vi fokuserer med andre ord ikke på dine personlige karakteristika, men stiller spørgsmål knyttet til din tidligere adfærd og leder efter konkrete eksempler på, hvordan du har handlet i tidligere situationer.

Adfærdsbaserede spørgsmål


Forbered dig ved på forhånd at tænke på konkrete situationer, hvor du brugte den adfærd, som arbejdsgiveren har sagt er påkrævet i jobannoncen. Hvis du ikke føler, at du har nogle gode eksempler at dele, så husk, at noget altid er bedre end ingenting.

Hvis der dukker et spørgsmål op, som du ikke har forberedt dig på, så tag dig god tid og tænk dit svar igennem. Rekrutteringskonsulenten forventer ikke, at du svarer med det samme.

Formålet med denne type spørgsmål er, at vi skal forstå situationen, hvorfor du handlede som du gjorde, og hvad resultatet blev.

Eksempler på adfærdsbaserede interviewspørgsmål


- Fortæl os om et udfordrende mål, du har sat dig selv eller arbejdet hen imod på studiet eller arbejdet. Hvad var målet? På hvilken måde var du involveret i målsætningen? På hvilken måde var det et udfordrende mål? Hvordan arbejdede du for at nå målet? Hvad blev resultatet?

- Fortæl os om en situation, hvor du havde en plan for, hvordan du ville arbejde, men hvor forholdene ændrede sig under dit arbejde. Hvad blev ændret? Hvordan handlede du? Hvad blev resultatet?

- Fortæl os om et projekt eller en arbejdsopgave, som du selv har planlagt. Hvordan har du lagt planlægningen op? Hvad prioriterede du? Hvordan sikrede du, at du fulgte planen? Hvad blev resultatet?

- Giv et eksempel på et vellykket samarbejde med en kollega? Hvad gjorde det lykkedes? Hvad har du bidraget med til samarbejdet? Hvad blev resultatet?

Andre typiske spørgsmål under jobsamtalen

Fortæl om dig selv

Forbered og tænk igennem på forhånd, hvad der er relevant at vide for den, der interviewer dig. Fokusér på at fortælle det, der er relevant i forhold til den specifikke stilling, du søger. Tænk på at beskrive dig selv mest fordelagtigt med fokus på, hvem du er som person og de karrierevalg og uddannelsesvalg, du har truffet.

Hvorfor søger du den her stilling?

Med dette spørgsmål kan du forklare din motivation og, hvad specifikt var ved stillingen, der fangede din interesse. Lød arbejdsopgaverne spændende, ser du en mulighed i at udvikle dig og lære noget nyt eller har du måske en speciel interesse for netop denne virksomhed? Tænk igennem, hvad det var, der tiltrak dig ved stillingen og forsøg at formidle dette til rekrutteringskonsulenten.

Hvorfor skal vi ansætte dig?

Dette er formentlig det vigtigste spørgsmål, som du kan få stillet under din jobsamtale. Den rette kandidat skal kunne begrunde, hvorfor han eller hun er den rette til stillingen. Det kan være personlige egenskaber, kompetencer eller erfaring – det vigtigste er, at du tydeligt formidler, hvad en potentiel arbejdsgiver får ud af at vælge dig. Derudover kan du fremhæve, på hvilken måde du motiveres af jobbet, og dermed, hvordan du kan udføre et godt stykke arbejde.

Hvad er dine styrker?

Fokusér på at fremhæve egenskaber, som er relateret til den specifikke stilling, du søger, men fremhæv også dine egenskaber i almindelighed. Fortæl eksempelvis om feedback og ros, som du har fået fra tidligere arbejdskollegaer. En god måde at udfolde dine styrker på er at komme med konkrete eksempler. Forklar eksempelvis, hvordan du planlægger og prioriterer dine opgaver. Dermed undgår du, at det bare bliver tomme ord og klichéer.

Vidste du...

Gennem Academic Work kan du oprette en jobagent. Det vil sige, at du får besked, når der dukker ledige stillinger på vores jobside, som matcher dine præferencer. Vi har hjulpet mange studerende og akademikere med det næste skridt i karrieren. Er du interesseret at få jobanbefalinger fra os? Det er nemt og smart!

Hvad skal du udvikle ved dig selv?

Her er det vigtigt, at du er ærlig og ydmyg over for dine mindre stærke sider – vi har alle udviklingspotentiale. Fortæl, hvordan du arbejder med at forbedre og udvikle dig selv, samt hvilke mål du har for din personlige udvikling. En anden måde at diskutere dine svagheder på er at fokusere på en personlig egenskab, som både kan ses som en styrke og en svaghed.

Giver du eksempelvis udtryk for, at du er en viljestærk person, kan det være forbundet med en række andre positive egenskaber, såsom at du er modig, er sikker i dine meninger og presser på med dine forslag. Den anden side af medaljen er derimod at have svært ved at gå på kompromis, hvilket du under jobsamtalen bør reflektere over.

Hvorfor har du valgt at studere det, du gør?

Forklar baggrunden for dit studievalg. Var det en interesse på et bestemt tidspunkt, eller har din interesse ændret sig løbende? Hvis du fik lov til at vælge studie i dag, ville du så træffe det samme valg? Fremhæv selv, hvad du synes har været spændende og udfordrende ved din uddannelse.

Hvilke af dine tidligere roller synes du er mest relevante for stillingen?

Igen er det vigtigt, at du forstår, hvad der efterspørges til det konkrete job, du søger. Det kan være særlige kvalifikationer eller egenskaber, erfaring du kan vise fra tidligere job, konkrete projekter eller måske viden du har fået fra en uddannelse eller et kursus. Giv eksempler og forklar, hvordan de matcher det, der efterlyses i jobannoncen.

Er du en person, der nemt tager ansvar?

Fortæl om en opgave, hvor du tog ansvar – enten alene eller i samarbejde med andre. Hvordan griber du an til at få ansvar? Kan dette virke som en motivationsfaktor, eller kan du bedst lide det, når ansvaret ligger hos en anden? Hvis du kan lide at have ansvar, er det noget, du selv leder efter, eller vil du foretrække at blive tildelt det, efterhånden som du vokser i stillingen? Der er ingen rigtige svar her, beskriv dig selv på en ærlig måde. Kom også gerne ind på, hvordan du har det med at arbejde selvstændigt.

Hvor god er du til at samarbejde?

Vi har alle erfaring med at samarbejde – fra skolen eller fra tidligere job. Giv eksempler på et godt samarbejde, fortæl, hvad der var godt, og forsøg at være så specifik som muligt. Fortæl også, hvilken rolle du havde i samarbejdet, hvilken rolle du normalt har i et team, og hvordan du hjælper gruppen fremad. I forbindelse med dette spørgsmål er der som regel en diskussion omkring, hvorvidt man foretrækker at arbejde alene eller i teams – baseret på, hvad du tror fordelene og ulemperne er, og hvorfor du foretrækker den ene metode frem for den anden.

Hvordan håndterer du stressende situationer?

For at rekrutteringskonsulenten kan skabe sig et sammenhængende billede af, hvem du er, er det vigtigt, at du er konkret. Kom med et helt konkret eksempel på en situation, hvor du har følt dig stresset. Hvad skete der, og hvordan håndterede du det? Forsøg at være tydelig, når du beskriver, hvordan du har det, når du er stresset, og hvordan du oplever stress.

Spørgsmål om løn

Inden jobsamtalen bør du tænke over din lønforventning for den pågældende rolle. Din lønforventning skal afspejle din faglige viden og baggrund, og det er vigtigt, at du kan begrunde dit svar. Er du for eksempel ny på arbejdsmarkedet eller på vej ind i en ny branche, kan du først finde ud af, hvad gennemsnitslønnen er for den konkrete stilling, og i den region, hvor rollen er forankret.

Eksempler på spørgsmål du kan stille til jobsamtalen

Når du forbereder dig inden jobsamtalen, er det vigtigt også at forberede dine egne spørgsmål til jobsamtalen.

Dine spørgsmål viser engagement og interesse for stillingen og viser en kommende arbejdsgiver, at du har sat dig ind i stillingen og virksomheden.

Her er en række eksempler, du kan stille under jobsamtalen:

 • Hvad er det næste skridt i rekrutteringsprocessen?
 • Hvad kendetegner kulturen i teamet/i virksomheden?
 • Hvilke opgaver forventer du, at jeg skal starte med at løse i stillingen?
 • Hvordan vil du beskrive din ledelsesstil?
 • Hvilke forventninger har du til en ny medarbejder?
 • Hvad er udviklingsmulighederne på længere sigt?
 • Hvordan får jeg succes i den her rolle?
 • Hvilke spændende udfordringer er der i stillingen?
 • Hvad kan du godt lide ved at arbejde her?
 • Hvad er teamets/virksomhedens vigtigste mål?
 • Hvordan er fordelingen af selvstændigt arbejde og arbejde i teams?

Vil du have flere tips til jobsamtalen?