Young Professional Attraction Index

Hvert år gennemfører Academic Work, sammen med Kantar Sifo, en undersøgelse, som vi kalder Young Professional Attraction Index, YPAI. Formålet er at hjælpe arbejdsgivere med at forstå og skabe relation til en essentiel målgruppe – young professionals – studerende og færdiguddannede i begyndelsen af deres karriere. Dette gør vi ved at kortlægge, hvad der tiltaler og tiltrækker young professionals i deres valg af arbejdsgiver.

Download YPAI-rapporten 2019

Forstå young professionals bedre

YPAI er en moderne undersøgelse, som måler arbejdsgiveres ry hos målgruppen young professionals. Undersøgelsen blev udviklet med målinger baseret på 35.000 globale virksomhedsbrand og er unik i sammenligning med lignende undersøgelser, eftersom undersøgelsen er baseret på svarmuligheder, som målgruppen selv har udviklet i en separat forundersøgelse.

Hvordan måler vi attraktivitet?

Undersøgelsen udsendes én gang om året og består af to dele. Den første del fokuserer på faktorer, der er vigtige i valget af arbejdsgiver, hvor godt respondenterne kender til forskellige arbejdsgivere, og hvordan de opfatter virksomhedens styrke på områder, som respondenterne fremhævede som værende vigtigst.

I den anden del stilles der spørgsmål om arbejdsgiverens samlede omdømme, succes og om, hvorvidt respondenterne selv ønsker at arbejde med arbejdsgiveren. Svarene på disse spørgsmål danner således grundlaget for beregningen af attraktivitetsindekset.

Tag del i resultatet

Young Professional Attraction Index skal være det selvfølgelige valg for arbejdsgivere, som vil forstå, hvordan de kan blive bedre til at tiltrække, rekruttere og motivere studerende og nyuddannede i begyndelsen af karrieren.

Derfor er vores indsigter tilgængelige og omkostningsfrie for alle.

YPAI resultat 2019
Del artikel