Privatpolitik

Privatpolitik

Hos Academic Work tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst. Vi arbejder aktivt med databeskyttelse for at sikre, at de personoplysninger, vi indsamler om dig, behandles forsvarligt og sikkert. På denne side kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

Har du spørgsmål til databeskyttelse hos os eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

For information in English

Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvorfor?

Hos Academic Work indsamler vi personoplysninger om dig, i det omfang de er nødvendige for de tjenesteydelser, vi leverer. Vores indsamling og efterfølgende behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til vores Betingelser for Brugere samt i øvrigt for at overholde formålet med databehandlingen. Vi kan eksempelvis være lovmæssigt forpligtet til at opbevare visse oplysninger om dig, f.eks. i henhold til ansættelsesretlige regler eller regnskabslovgivningen.

Vi indsamler desuden personoplysninger om dig ved hjælp af cookies, når du besøger vores hjemmeside – med dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give os adgang til at indsamle dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, og du kan undgå dette ved ikke at acceptere vores brug af cookies på din enhed. I vores cookiepolitik kan du læse nærmere om, hvordan og hvornår vi bruger cookies.

Her finder du en sammenfatning af vores privatpolitik (engelsk).

privacy policy webb{class="hidden-xs"} privacy policy mobile{class="visible-xs"}

Hvordan får vi adgang til dine personoplysninger?

De personoplysninger, vi gemmer om dig, er oplysninger, som du selv har givet os, primært når du registrerer dig som bruger på vores hjemmeside, eller når du søger et job igennem Academic Work.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til eksterne parter. Dette kunne eksempelvis være leverandører eller myndigheder, til hvilke vi er lovmæssigt forpligtet at videregive visse oplysninger. Når vi deler dine personoplysninger med en ekstern part, vil det udelukkende ske til de formål, oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Vi vil altid tage alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at de eksterne parter behandler dine personoplysninger korrekt og sikkert, f.eks. ved at indgå bindende aftaler med vores leverandører.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til følgende eksterne parter:

Andre enheder i Academic Work-koncernen – Det kan ske, at vi videregiver dine oplysninger til andre koncernenheder. Det kan f.eks. være i forbindelse med en rekrutteringsproces, hvor de andre koncernenheder leverer tjenesteydelser, som kan medføre, at de behandler dine personoplysninger på vores vegne.

Leverandører – Det kan ske, at vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, f.eks. it-leverandører til opbevaring eller driftsstyring, leverandører af markedsføringsværktøjer, værktøjer til indlejring af skrifttyper på vores hjemmeside, rekrutteringsværktøjer eller personlighedstests.

Myndigheder – Hvis det er påkrævet ifølge gældende national eller international lovgivning, kan vi være nødsaget til at videregive dine personoplysninger til myndigheder som f.eks. de danske skattemyndigheder (SKAT) eller ATP.

Kunder – Hvis du søger et job gennem Academic Work og går videre i rekrutteringsforløbet, vil vi ved forløbets afslutning videregive dine oplysninger til vores kunde. Det er den rekrutterende kundes ansvar, hvordan de behandler de oplysninger, som de modtager. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vores kunder behandler dine personoplysninger, vil vi anbefale, at du kontakter dem direkte, og Academic Work bistår dig gerne hermed.

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger om, hvilke eksterne parter vi deler dine personoplysninger med.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi gør altid vores bedste for at sikre, at dine personoplysninger ikke opbevares eller på anden måde behandles i lande uden for EU/EØS. Dine personlige data kan dog blive overført eller behandlet hos vores leverandører i USA. Under sådanne omstændigheder anvendes passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i den generelle databeskyttelsesforordning i form af Europa-Kommissionens besluttede standardkontraktklausuler. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, træffer vi de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, såsom at etablere de nødvendige garantier for databeskyttelse i forbindelse med overførslen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at modtage kopi af de pågældende garantier eller ønsker yderligere oplysninger om, hvor dine personoplysninger behandles.

Hvad er dine rettigheder?

Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Nedenfor er der en kort beskrivelse af disse rettigheder. Dine rettigheder afhænger af, til hvilke formål vi behandler dine oplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage – Såfremt vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det gør du nemmest ved at kontakte os på privacy@academicwork.dk.

Ret til indsigt – Hvis Academic Work behandler dine personoplysninger, har du ret til at bede om en bekræftelse herpå og til at modtage oplysninger om behandlingen. Du har også ret til uden beregning at bede om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig,

Ret til berigtigelse – I visse tilfælde har du ret til at bede Academic Work berigtige de af dine oplysninger, som du mener er urigtige eller ufuldstændige. Du har dog altid mulighed for at ændre oplysninger, som du har tilføjet til din kandidatprofil.

Ret til indsigelse – I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse imod Academic Works behandling af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med direkte markedsføring. I alle tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser (i overensstemmelse med skemaet ovenfor) har du mulighed for at gøre indsigelse imod behandlingen. Hvis du gør dette, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Ret til begrænsning – I visse tilfælde har du ret til at bede Academic Work om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan i så fald bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger i den periode, det tager os at fastslå, om dine oplysninger er korrekte. I disse tilfælde må vi alene behandle dine oplysninger med dit samtykke, medmindre det er nødvendigt, for at retskrav fra Academic Works side kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares med henblik på at beskytte en andens ret eller beskytte vigtige samfundsinteresser.

Ret til sletning – I visse tilfælde har du ret til at bede Academic Work slette dine personoplysninger. Denne rettighed gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet,
  • hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har behov for at opbevare dine oplysninger til andre formål, f.eks. af hensyn til retlige forpligtelser,
  • hvis du gør indsigelse imod behandling på grundlag af legitime interesser, og begrundelsen for din indsigelse vejer tungere end vores interesser,
  • hvis du gør indsigelse imod vores behandling af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring, og vi ikke har behov for at behandle dine oplysninger til andre formål,
  • hvis dine oplysninger behandles ulovligt,
  • hvis dine personoplysninger skal slettes pga. retlige forpligtelser.

Bemærk, at vi eventuelt kan være forpligtede til alligevel at opbevare dine personoplysninger, f.eks. som følge af en aftale med dig eller som følge af retlige forpligtelser. I så fald vil vi alene behandle dine personoplysninger til det pågældende formål.

Ret til dataportabilitet – I de tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke eller for at opfylde en aftale med dig, har du ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret format.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du er utilfreds med, hvordan Academic Work behandler dine personoplysninger, er du til enhver tid berettiget til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Danmark er Datatilsynet.

Cookies

Du kan få nærmere oplysninger om Academic Works’ brug af cookies i vores cookiepolitik.

Ændringer i vores persondatameddelelse

Vi kan løbende ændre i denne persondatameddelelse. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved mere omfattende opdateringer (såsom ændringer i de formål, hvortil vi behandler dine oplysninger, eller ændringer i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig) udsender vi en ny version af meddelelsen til den e-mailadresse, du har oplyst.

Hvordan kontakter du os?

Academic Work Denmark A/S (CVR-nr. 31 74 34 78) er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Vi overholder den gældende europæiske og danske databeskyttelseslovgivning og har et engageret databeskyttelsesteam, som arbejder aktivt med databeskyttelse med henblik på at sikre, at vi behandler dine oplysninger forsvarligt og sikkert. Vores nationale specialister inden for databeskyttelse besvarer gerne dine eventuelle spørgsmål, og du er altid velkommen til at kontakte os på privacy@academicwork.dk.

Academic Work Denmark A/S

Rådhuspladsen 45, 5. sal

1550 København