CSR og miljø i Academic Work

I Academic Work er vores mål at hjælpe folk med at udvikle sig. Vi arbejder også på at føre en klimapositiv virksomhed. Det betyder at tilbyde et trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udvikles til at opnå deres fulde potentiale, samtidig med at vi arbejder proaktivt for at minimere vores klimapåvirkning.

Download vores bæredygtighedsrapport 2020

Hvorfor CSR?

CSR - Corporate Social Responsibility eller 'virksomhedens sociale ansvar' kan defineres som virksomhedens integration af sociale og miljømæssige overvejelser i sin daglige drift på frivillig basis ud over at overholde eksisterende love og regler i det land, hvor det opererer. Alle virksomheder har både positive og negative indvirkninger på deres miljø, og CSR-aktiviteter fokuserer på at øge det positive og reducere de negative påvirkninger."Academic Work har høje ambitioner, når det kommer til CSR. Vi ønsker at være en virksomhed, der ikke kun har succes inden for vores felt, men også en virksomhed, der har en positiv indvirkning i et større perspektiv. Det er vigtigt for os at leve op til de krav og standarder, der findes, og føle, at vi også lykkes med hensyn til CSR."

– Johan Skarborg, CEO

Vores strategi

For at opnå vores miljømål har vi udviklet en bæredygtighedsstrategi, der er bygget på tre konkrete værdier:

  1. People & Society
  2. Planet
  3. Ethical & Sustainability Business

Disse værdier fungerer som den røde tråd, der vejleder os gennem enhver handling og beslutning, vi tager. Vores miljøarbejde er drevet af en stærk vilje til at skabe en bæredygtig fremtid for alle.

Et bæredygtigt og dynamisk arbejdsmarked

For os er det vigtigt at være en arbejdsplads, der skaber værdi og tilhørsforhold. Alle får muligheden for at udvikle sig selv og blive udfordret - og alle har de samme forudsætninger, uanset deres rolle og baggrund.

Vi vil være et godt eksempel, og vil løbende skabe opmærksomhed og dele vores erfaringer med andre.

Genanvendelse og minimering af affald

Vi leder konstant efter bæredygtige løsninger på vores energi- og forbrugsbehov. Vi har valgt at lægge stor vægt på klimasmarte transportsløsninger, for at mindske udslip koblet til vores rejser. Derudover har vi en nulvision, når det kommer til papirforbrug og kortlægger udslippene fra vores leverandører og underleverandører.

Vi ønsker at vores vækst skal være bæredygtig, drevet af teknologi og innovation - og det skal opnås ved at overholde de højeste etiske standarder.

Best Place to Work

Som virksomhed har vi altid haft som mål at være Best Place to Work. Efter at have scoret højt på tilfredshed i medarbejderundersøgelser, genopfinder vi nu, hvad det betyder sammen med vores medarbejdere.

Dette betyder at gøre mere af det, medarbejderne elsker ved Academic Work, mens vi søger nye områder, hvor vi kan forbedre os. Ved at tage fat på spørgsmål om lighed, mangfoldighed og inklusion, går vi sammen og skaber en arbejdsplads, som vi alle kan være stolte af.

Dette er, hvad vi ønsker for vores folk og vores planet - du kan læse alt om vores bæredygtighedsarbejde lige her.

Del artikel