My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

CSR og miljø

For os er det vigtigt at tage ansvar for, hvordan vi påvirker samfundet og miljøet omkring os. Vi har valgt at fokusere en stor del af vores sociale engagement i Response Network, en organisation, der opererer i det sydlige Zambia. Derudover arbejder vi aktivt med vores miljøarbejde og økonomiske ansvar. Når det kommer til vores miljøarbejde, arbejder vi proaktivt for at minimere vores klimapåvirkning ved både en miljøvenlig tankegang i processerne og i det daglige arbejde. Læs mere om vores samfundsansvar og miljøarbejde nedenfor.

Læs vores bæredygtighedsrapport for 2020

Hvad er CSR?

CSR - Corporate Social Responsibility eller 'virksomhedens sociale ansvar' kan defineres som virksomhedens integration af sociale og miljømæssige overvejelser i sin daglige drift på frivillig basis ud over at overholde eksisterende love og regler i det land, hvor det opererer. Alle virksomheder har både positive og negative indvirkninger på deres miljø, og CSR-aktiviteter fokuserer på at øge det positive og reducere de negative påvirkninger.

"Academic Work har høje ambitioner, når det kommer til CSR. Vi ønsker at være en virksomhed, der ikke kun har succes inden for vores felt, men også en virksomhed, der har en positiv indvirkning i et større perspektiv. Det er vigtigt for os at leve op til de krav og standarder, der findes, og føle, at vi også lykkes med hensyn til CSR."

  • Johan Skarborg, CEO

Vores miljøarbejde i praksis

  • Vi foretrækker at bruge offentlig transport, hvis det er muligt, til og fra møder.
  • Vi afholder møder med vores kolleger i andre lande eller byer digitalt i stedet for at flyve.
  • Vi stiller strenge krav til vores leverandører om, at de produkter, vi køber, er bæredygtige og produceres under gode arbejdsforhold.
  • I de senere år er det lykkedes os at reducere vores papirforbrug til trods for, at vi bliver flere medarbejdere ved blandt andet kun at sende fakturaer elektronisk.
  • Alle medarbejdere skal gennemgå et kursus, hvor de lærer om vores miljø- og CSR-tiltag.

Se tidligere rapporter

Vores miljøansvar

Academic Works' miljøansvar handler om at sikre, at virksomheden handler på en måde, der er bæredygtig ud fra et miljøperspektiv, det vil sige at virksomheden drives på en måde, der ikke har en langsigtet negativ indvirkning på miljøet.

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport fra 2020.

Vores arbejde i Zambia

Hvert år donerer Academic Work-grippen 1% af overskuddet til et uddannelsesprogram i det sydlige Zambia administreret af Response Network. Medarbejderne i Academic Work kan også deltage i programmet ved at donere 1% af deres nettoløn til "Academic Work Sponsorship Program", et program, der sikrer, at børn får en uddannelse. Vi kalder dette "One Percent Movement."

Vores økonomiske ansvar

Vi tager økonomisk ansvar, ved at virksomheden overholder både etiske og juridiske krav, når der gøres forretninger. Det handler om at sikre, at underleverandørens medarbejdere har anstændige arbejdsforhold, samt at sikre, at virksomhedens produkt ikke påvirker brugernes sundhed negativt. Vi ønsker, at vores engagement og arbejde med CSR-spørgsmål skal skinne igennem i vores daglige arbejde.