My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Har din virksomhed successionsplanlægning?
Re:work

Successionsplanlægning

Alle medarbejdere har forskellige og værdsatte spidskompetencer. For at sikre, at disse kompetencer aldrig går helt tabt, er successionsplanlægning yderst vigtig.

Denne form for planlægning beskriver, hvem der vil erstatte en person, der ikke længere er der for at yde sit bidrag - uanset af hvilken årsag, i en kortere periode eller permanent.

Folk kan være ambitiøse og loyale, men der vil altid være uforudsigelighed, og nøglemedarbejdere kan forlade virksomheden når som helst. I situationer som denne er det vigtigt at være forberedt på forandringer.

Hvad er successionsplanlægning?

Det er vigtigt at have en plan for, hvad der skal gøres, når en medarbejder med essentielle nøglekompetencer rykker videre til en anden rolle eller forlader virksomheden. Successionsplanlægning forbereder din virksomhed på uforudsigelige situationer og gør håndteringen af dem lettere.

Det primære spørgsmål, der skal adresseres, er: Hvordan erstatter vi medarbejdere med bestemte nøglekompetencer, når de ikke længere er der?

Hvorfor har virksomhed brug for en successionsplan?

”Det er vigtigt at have en detaljeret plan, før situationen bliver kritisk, og du skal begynde at planlægge nu, hvis du ikke allerede er startet” siger Marcus Åberg, specialist i People Plan hos Academic Work.

Hans ekspertise er at hjælpe virksomheder med at udvikle en langsigtet plan for deres personale og deres employer brand. Manglen på en successionsplanlægning er en af de mest kritiske risikofaktorer, udtaler han.Markus Åberg

”Allokér ressourcerne nu snarere end midt i en uforudsigelig situation”, fortsætter han.

"Uforudsigelige situationer, såsom medarbejdere med nøglekompetencer, der bliver syge på samme tid, eller en situation, der kræver, at du skal afskedige flere ansatte, kan naturligvis sætte dig i en vanskelig situation."

Uden en detaljeret succession risikerer man, at personer med nøglefærdigheder pludselig mangler, hvilket gør det vanskeligt at komme videre med forretningskritiske opgaver.

”Det essentielle er at spørge dig selv: Ved du, hvilke personer i din organisation, der besidder sådanne nøgleroller og færdigheder? Og ved du, hvem der skal erstatte disse roller, hvis det er nødvendigt? ”, siger Markus Åberg.

Definition

Successionsplanlægning er arbejdet med at identificere og udvikle fremtidige ledere i din virksomhed - ikke kun for bestyrelsesmedlemmer, men for alle nøgleroller på alle organisatoriske niveauer. At have en sådan plan sikrer, at virksomheden fortsætter med at køre glat, når en vigtig medarbejder forlader virksomheden.

Hvordan påvirker den aktuelle krise behovet for successionsplanlægning?

At have en plan inden en kritisk periode opstår er naturligvis det mest optimale. Dette gør håndteringen af situationen mindre kompliceret.

Covid-19 er et perfekt eksempel på en uforudsigelig situation; hvordan det udspiller sig, afhænger meget af, hvor forberedt din virksomhed er, når det kommer til pludselige forandringer.

Kortlæg hvilke kompetencer, der er de mest kritiske, planlæg en handlingsplan til disse scenarier, og gør din virksomhed mere forberedt på situationer som denne fremover.

"I disse usikre tider, hvor vi ikke ved, hvad der vil ske blot få måneder ud i fremtiden, er det vigtigt for virksomhedens overlevelse at have en række beredskabsplaner, hvor successionsplanlægning er en af de kritiske brikker i puslespillet," siger Marcus Åberg.

Hvis du ikke har en, er det nu tid til at komme i gang med successionsplanlægningen i din virksomhed.

Her er en trinvis guide til, hvad du skal gøre:

1. Se på din organisations nuværende og fremtidige behov: Identificér forretningskritiske roller, og hvilke færdigheder der er vigtige for disse roller. Husk - disse roller er ikke nødvendigvis begrænset til ledelsespositioner; specialist- og supportfunktioner kan være vigtige søjler for at holde virksomheden i gang.

2. Kontrollér, om der er nogen naturlige eller uformelle stillingsefterfølgere i organisationen. Hvis ikke - kan du begynde på at skabe en mere gradvis overgang ved at tilegne dig de rette færdigheder fra flere juniorstillinger?

3. Sørg for, at du har de rette incitamenter for ledere til at hjælpe folk i deres team med at komme videre i din organisation. Nogle virksomheder evaluerer endda deres leders præstation på, hvor godt de får deres teammedlemmer til at udvikle sig og tilegne sig nye færdigheder og endda planlægge deres egen stillingsefterfølger.

4. Stræb efter at opbygge en virksomhed, hvor du udvikler nye færdigheder og hjælper andre med at vokse. Vær en organisation, hvor højtpræsterende medarbejdere ønsker at blive.