My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
For virksomheder

De tre største udfordringer for virksomheder i jagten på tech-medarbejdere

Automatisering, elektrificering, digitalisering ... For at virksomheder kan holde trit med teknologiudviklingen skal de sikre sig, at de har de rette kompetencer. I dag er mange virksomheder bagud – her er tre årsager til hvorfor.

1. Virksomhederne reagerer ikke

Ankomsten af ny teknologi har påvirket arbejdsmarkedet i århundreder. De generationer, som nu kommer ud på arbejdsmarkedet, ser ind i en anderledes fremtid end den, deres forældre så ind i. Vi står nu over for det største kompetenceskifte i moderne tid, hvor der kræves nye kompetencer for at imødekomme de nye behov. Ifølge en undersøgelse foretaget af McKinsey Global Institute vil 375 millioner være nødsaget til skifte erhverv eller erhverve nye kompetencer inden 2030.

– Det igangværende teknologiskifte inden for områder som elektrificering og automatisering kræver nye kompetencer. For at imødekomme fremtidens behov er der brug for nye og flere uddannelser på alle niveauer. Det kræver også, at vi om- eller opkvalificerer personer, der allerede er i arbejde. De fleste brancher bliver berørt af det igangværende skift, og eksempler på kompetencer, der bliver behov for, er materiale- og batterikendskab samt automatiserings- og elektrotekniske kompetencer, fortæller Henrik Björkling, Group Business Area Manager Technology hos Academic Work.

Jobs tabt, jobs skabt

Historisk har den teknologiske udvikling automatiseret mange job, men den har også altid ført nye job med sig. Mange lande har med succes fulgt med bølgen af den teknologiske udvikling ved at investere i deres arbejdsstyrke og tilpasse politikker, organisationer og forretningsmodeller til den nye æra. Men selvom mange virksomheder er opmærksomme på udviklingen og er begyndt at digitalisere, finder mange det udfordrende at forudsige omfanget af udviklingen og vurdere, hvilke nye roller der er nødvendige for at udnytte den teknologiske udvikling optimalt.

– Når vi er i dialog med vores kunder, oplever vi en stor forskel i forhold til for få år siden. Nu begynder selv de mindre teknologisk fokuserede virksomheder at indse vigtigheden af den teknologiske udvikling, men de oplever situationen som kompleks. Virksomheder, der ikke handler, vil få store problemer med at følge med udviklingen. Nøglen er at sikre de rette kompetencer, hvilket ofte er virksomhedernes store udfordring, og hvor vi kan tilbyde vores ekspertise, fortæller Markus Åberg, People Plan Specialist, Academic Work.

2. Udfordrende at tiltrække nye talenter

For at følge med i den teknologiske udvikling har virksomheder brug for dygtige medarbejdere, der kan bidrage med deres viden og perspektiver – men at finde dem er lettere sagt end gjort.

– I dag oplever vi en stigende konkurrence, ikke kun i selve teknologiindustrien, men også mellem brancher og lande. Teknologi kan integreres og bruges på en helt ny måde, og derfor kæmper virksomhederne om de samme kandidater. For at tiltrække de bedste kandidater på et snævert marked, skal virksomheden mere end nogensinde fokusere på at skabe et tiltrækkende employer brand, fortæller Henrik Björkling.

Employer branding er afgørende

Vores egen undersøgelse, Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021, viser, at et stærkt employer brand er afgørende. Det er et vigtigt redskab til at tiltrække talenter på et arbejdsmarked, der er stadig mere krævende.

– Young professionals ønsker at arbejde for virksomheder, der forstår, at deres kompetencer er i høj kurs, og som tydeligt gør en stor indsats for at være en attraktiv arbejdsplads. Det handler ikke så meget om bonusordninger og flotte kontorer, men snarere om fundamentale ting som fleksibilitet og en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv, gode udviklings- og karrieremuligheder, et godt arbejdsmiljø med høj medarbejdertilfredshed og gode kollegaer, fortæller Markus Åberg.

3. Manglende kompetenceplan

En manglende kompetenceplan er en anden årsag til, at virksomhederne sakker bagud. En kompetenceplan hjælper virksomheden med at identificere, hvilke kompetencer der skal til for at realisere målene – og kompetenceplanen er lige så vigtig som forretningsplanen. Flere virksomheder oplyser, at mangel på medarbejdere med de rette kompetencer koster dyrt i tabt indtjening og manglende vækst.

– Mange virksomheder oplever en mangel på medarbejdere med de rette kompetencer, hvilket er resultatet af manglende planlægning af fremtidige kompetencebehov. De fleste virksomheder tænker stadig kortsigtet, når det kommer til at ansætte og udvikle medarbejdere. Virksomhederne bør sigte efter et to- eller treårigt perspektiv, når I tænker over, hvilke personer, der skal arbejde for jer i fremtiden. Det samme gælder, når virksomheden overvejer, hvilke af kompetencer, der kan erhverves internt, og hvilke, der skal findes eksternt. En virksomhedsspecifik kompetenceplan er det bedste udgangspunkt for en målrettet kompetenceudvikling. Vær ikke blandt de virksomheder, der bliver overrasket over, at det ikke er nemt at finde 20 seniorudviklere på kort tid, fortæller Markus Åberg.

Virksomheder har ikke råd til at være uattraktive

– Først skal virksomhederne kortlægge kompetencebehovet. Vær opmærksom på, at det er lige så vigtigt at identificere, hvilke kompetencer virksomheden ikke har brug for, som det modsatte. Virksomheden skal undgå at komme i en situation, hvor man er tvunget til at afskedige medarbejdere, og samtidig skal ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer. Dette medfører altid et uønsket scenarie, hvor virksomheden vil få svært ved at tiltrække nye medarbejdere, fortæller Markus Åberg.

Kort opsummeret …

Omfanget af den store teknologiske udvikling kan være svært at forudse, og mange virksomheder ved ikke, hvordan de skal tilpasse sig. At arbejde på at gøre virksomheden attraktiv for nye talenter og have en kompetenceplan er afgørende for at følge med udviklingen.