My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
For virksomheder

Tre fordele ved deltidsansatte

Vi står over for det største kompetenceskift i moderne tid, og konkurrencen om arbejdskraft er hårdere end nogensinde. Det stiller høje krav til dig som arbejdsgiver. Ikke nok med det, så skal du straks tilpasse og styre ansættelsesstop, midlertidige ledige stillinger og ferieperioder. At få hjælp fra deltidsansatte er en smart og effektiv måde at håndtere ansættelsesstop og andre uforudsete behov på - og vi kan hjælpe med fleksible vikarløsninger både deltid og fuldtid. Her kan du læse om tre fordele ved at ansætte deltidsansatte.

1: Håndtering af ansættelsesstop og uforudsete behov

Pludselige personalebehov og ansættelsesstop kommer sjældent i tide og er ofte svære at håndtere. Alligevel skal du som arbejdsgiver have en plan for, hvordan de håndteres. Ikke mindst fordi manglen på personale kan påvirke både produktionshastigheden, resultatet og arbejdsmiljøet.

Deltidsansatte hjælper dig med at minimere risikoen for ansættelsesstop og de efterfølgende risici. Tag dig derfor tid til nøje at planlægge ferier og travle perioder sammen med dine kollegaer, så du i god tid sikrer, at du har de rigtige ressourcer det rigtige sted. Sørg for at have en klar forståelse af dine medarbejderes arbejdsbyrder og en plan for mere travle perioder, der kan kræve kortvarig vikarløsninger. At være proaktiv er næsten altid bedre end at være reaktiv.

Mange virksomheder har afdelinger, der løbende har forskellig arbejdsbelastning i løbet af dagen og mellem ugens dage, samt andre tilbagevendende svingende behov. Har du samtidig en bemandingsstruktur med kun fuldtidsansatte, er der store muligheder for at strukturere din bemanding på en væsentlig mere økonomisk måde, ved at supplere med deltidsansatte.

2: Lad dine medarbejdere holde velfortjente ferier

Hjemmearbejde er efterhånden ret almindeligt på nutidens arbejdspladser, noget der resulterer i, at grænserne mellem arbejde og privatliv udviskes, og at vi har en tendens til at arbejde mere. Ifølge YPAI 2022 angiver 87% af young professionals i undersøgelsen, at de har været tæt på at opleve arbejdsrelateret udbrændthed - og som arbejdsgiver har du et ansvar for, at dine medarbejdere har det godt og får den nødvendige bedring. Med deltidsansatte på stedet kan du bevilge orlov også i perioder, hvor virksomheden er hårdt belastet.

Du kan med andre ord føle dig sikker på, at arbejdet bliver udført også i ferier, kollegerne på stedet bliver aflastet og forretningen fortsætter. En god balance mellem arbejdsbyrde og fleksibilitet knyttet til afspadsering vil hjælpe dig med at blive mere konkurrencedygtig, når det kommer til at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

3: Sikring af din langsigtede kompetenceforsyning

Deltidsansatte aflaster ikke kun dine medarbejdere under udforudsete behov og i ferier, de er også med til at sikre din kompetenceforsyning på længere sigt. Deltidsansatte består ofte af studerende, som har den absolut nyeste viden inden for deres felt – viden, som virksomheder er helt afhængige af. Når de skifter til fuld tid efter endt uddannelse, kender du allerede personen, og de kender forretningen og kan hurtigt løfte mere kvalificerede opgaver. Ved at hente deltidsansatte kan du også undgå lange og ressourcekrævende rekrutteringsprocesser, samt styrke dit employer brand, fordi det siger meget om din vilje til at investere i fremtidige talenter.

Studerende som deltidsressource

Ser du som virksomhed et langsigtet og permanent behov for at tiltrække kompetence inden for et bestemt område? Gennem deltidsbemanding har du mulighed for at møde engagerede medarbejdere, der kan rumme potentialet hos en fremtidig nøglemedarbejder. Vi hjælper dig med at tiltrække studerende med den ønskede uddannelsesbaggrund, som kan understøtte din kundeservice, adminafdeling, produktion eller dit lager – og på sigt løfte opgaver, der ligger inden for deres studieretning.

Kontaktformular

Lad os finde dit næste talent! Efterlad dine kontaktoplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig og fortælle mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde de rette kandidater! Brug for kontaktformular her.

Du kan også ringe til os på 89 87 53 00.