My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
For virksomheder

Fire trends, der påvirker kompetencebehovet inden for teknologi

Vi står over for det største kompetenceskift i moderne tid. Den teknologiske udvikling ændrer spillereglerne for virksomheder og medarbejdere i hele verden, da vi skal udvikle nye kompetencer og erhverv for at tilpasse os de nye behov. Her er fire trends, der påvirker kompetencebehovet inden for teknologi.

Den industrielle revolution tvinger os til at ændre måden, vi lever, arbejder og forholder os til hinanden på. Ifølge en global undersøgelse, der måler effekten af megatrends på arbejdspladserne i 197 lande, mener 55-60 % af de danske respondenter, at deres arbejde vil blive stærkt påvirket af teknologien eller globaliseringen.

Automatisering og kunstig intelligens

Teknologiindustrien er i rivende udvikling, og automatisering og kunstig intelligens vil ændre måden vi arbejder på i de næste 10-15 år, takket være den stigende interaktion med maskinlæringsteknologi. Som en konsekvens af pandemien er udbredelsen af denne teknologi accelereret blandt virksomheder. For at følge med udviklingen har vi brug for medarbejdere, der kan forny, udvikle og adoptere den nye teknologi.

En stigende efterspørgsel efter bløde kompetencer og tekniske færdigheder

Den teknologiske udvikling er resulteret i en stigende efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft, herunder teknologiske færdigheder, samt sociale og følelsesmæssige færdigheder til at håndtere opgaver, der ikke kan erstattes af maskiner.

– At kunne tiltrække og beholde de rette kompetencer vil være en af virksomhedernes største konkurrencefordele. Samtidig er der en kvalifikationskløft på det teknologiske område. Det er blandt andet resultatet af industri 4.0-bølgen, som har været med til at skabe vækst og mange nye arbejdspladser. For at lukke denne kløft er der behov for flere uddannelser på alle niveauer samt om- og opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke, fortæller Henrik Björkling, Group Business Area Manager Technology hos Academic Work.

Elektrificering

Bilindustrien står for en stor del af det samlede CO2-udslip, og mange bilproducenter mener, at elektrificering og batterier er vejen frem. For at kunne holde klimamålet om at holde den globale opvarmning under 2 grader celsius, skal vi investere i vedvarende energi og gøre bygninger, transport og teknologier mere energieffektive. I overgangen til nye energikilder har vi brug for medarbejdere, der kan løse opgaver inden for fremstilling, konstruktion og installation. Den grønne omstilling kan globalt skabe flere millioner nye job i 2030.

Cirkulære forretningsmodeller

Overgangen kommer dog ikke uden udfordringer. Hvordan og hvor skal vi producere og opbevare vores energi? Hvordan skaber vi en velfungerende opladningsinfrastruktur? Hvordan genanvender vi batterierne? Og hvordan skaffer vi de nye kompetencer, der bliver brug for?

– Vores samfund er meget komplekst, med mange forbundne spørgsmål. For at finde svarene og se sammenhængen er vi nødt til at sætte bæredygtighed og cirkularitet i system, fortæller Lars Bolling, Head of Corporate Social Responsibility, AW Group.

Bæredygtighed

At have en ren profitorienteret tilgang er ikke en bæredygtig løsning. Undersøgelser fra Harvard Business School viser, at bæredygtige virksomheder er mere profitable. Virksomhederne skal se det store billede og forstå, hvilke faktorer, der relaterer sig til hinanden.

– Bæredygtighed er en integreret indsats, hvor de sociale, økologiske og økonomiske perspektiver interagerer og skal forstås ud fra et systemperspektiv. Fx er det inden for automatisering tydeligt, at teknologien med selvkørende biler eller robotter er bæredygtig på visse områder, men samtidig påvirker det vores sociale bæredygtighed. Takket være teknologi, der håndterer automatiserede arbejdsopgaver, kan medarbejderne bruge mere tid på at interagere og udvikle bløde kompetencer, fortæller Lars Bolling, Head of Corporate Social Responsibility, AW Group.

– Det er vigtigt, at virksomhederne har viden og kompetence inden for bæredygtighed. Virksomhederne skal have forståelse for bæredygtighedens tre søjler (økonomisk udvikling, social retfærdighed og respekt for miljøet) for at ændre bæredygtig udvikling fra at være et teoretisk begreb til at blive et praktisk værktøj.

At være formålsdrevet – en konkurrencefordel

Resultatet fra vores egen undersøgelse, Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021, viser, at nutidens unge akademikere værdsætter bæredygtighed – og ønsker, at virksomheder kommunikerer og er transparente med, hvordan de arbejder med bæredygtighed. Ved at tilføje en værdidrevet approach kan virksomheder tiltrække ambitiøse talenter, der vil styrke virksomhedens vækst.

For kort at opsummere...

Automatisering, kunstig intelligens, elektrificering og bæredygtighed er fire trends, der påvirker kompetencebehovet inden for teknologi. Derfor skal virksomheder have forståelse for, hvilke nye kompetencer, der skal mestres – og hvordan virksomheden opnår disse kompetencer.

Business_area_Tech_850x525.png

Læs også: Tre grunde til, at virksomhederne ikke følger med den teknologiske udvikling

Til artiklen