My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Academy
Kunde-cases

Casestudie - Telia Data Engineer program

Data Engineering er et felt i rivende vækst takket være alle de digitale interaktioner, der finder sted som en naturlig del af vores alles hverdag. For Telia er data nøglen til fremtidig succes, og i takt med at adgangen til data stiger, stiger efterspørgslen på kvalificerede medarbejdere med de rette kompetencer tilsvarende. Læs mere i dette casestudie om, hvordan Telia løste deres kompetencemangel ved hjælp af et skræddersyet Accelerated Learning-program fra Academy.

Baggrunden

Ved hjælp af moderne teknologi leverer Telia en fremtidssikret analytisk platform til at dække virksomheders voksende behov for hurtig og tilgængelig indsigt via data. Analytics-teamet hos Telia er en enhed med en stærk passion for data og udgør en vigtig del i Telias rejse mod at blive mere datadrevet. Ligesom mange andre organisationer i dag er Telia også konfronteret med manglen på IT-kompetencer og kæmper med at løse rekrutteringsopgaver i det nødvendige tempo. Data Engineers og generelle kompetencer indenfor Data Analytics er områder, hvor kompetencebehovet er stort.

At have data af høj kvalitet til rådighed som beslutningsgrundlag og avancerede algoritmer er essentielt, og vi tror på, at det bliver uundværligt i fremtiden. Som teleselskab har vi en masse data. At omdanne disse data til information er en opgave for Data Engineers. De udvikler kode, der renser og transformerer data til et brugbart format, som gør det nemt for virksomheden at bruge denne data i deres processer, siger Marius Frøisland, Head of IT Analytics & BI Norge og Danmark hos Telia.

Udfordringen

Som Data Engineer er man i dag godt stillet på arbejdsmarkedet og har ofte en masse muligheder, når der skal søges job. Telia Company oplevede et behov for at supplere deres vanlige rekrutteringsproces med nye måder at finde talenter på for at tackle udfordringen med at rekruttere efterspurgte kompetencer. På denne baggrund indgik Telia Company et samarbejde med Academy og Academic Work for at rekruttere, uddanne og ansætte folk med forskellig baggrund til deres Analytics-team.

For at imødekomme Telias behov og krav arbejdede alle parter sammen om at identificere relevant læringsudbytte for uddannelsen. Ved hjælp af backward design blev der sammensat skræddersyede læse- og undervisningsplaner, der skulle udgøre 12 ugers intensiv læring og herved sikre, at behovene fra Telia blev indfriet.

Vi oplever, at Academys rekrutteringsproces og efterfølgende uddannelse er en god løsning for Telia. Det giver os adgang til andre profiler og øger vores mangfoldighed i baggrund, uddannelse og erfaring. Academy var også i stand til at opbygge en større pulje af kandidater til hver stilling end vi plejer. Derudover reducerede de gennem deres testproces og forudgående samtaler arbejdsbyrden for de rekrutterende ledere i Telia. Rekruttering er normalt en tidskrævende proces for både rekrutteringsteamet og lederne, fortsætter Marius.

Løsningen

Telia Data Engineer-uddannelsen blev tilbudt til personer med forskellig baggrund, som hver især besidder de rette kognitive evner og den rette motivation til at gennemføre et hårdt accelerated learning-program, hvilket blot er starten på deres nye IT-karriere. Deltagerne blev udvalgt i en stringent rekrutteringsproces, der består af tests, interviews samt møder med ansættelseschef hos Telia.

Marius Frøisland fortæller, hvorfor Telia valgte Academy og Academic Work som partner.

Vi valgte Academy på grund af filosofien bag deres rekruttering og undervisning. Programmet medfører en lavere risiko for os i forbindelse med rekrutteringen af Junior Data Engineers, sammenlignet med vores typiske rekrutteringsprocesser. Den mest afgørende faktor var dog, at det er en glimrende måde at rekruttere fremtidige medarbejdere og samtidig give folk en chance for at skifte karriere. Den ultimative KPI for succes bliver, hvor mange af kandidaterne Telia vælger at tilbyde en fast stilling, og endnu vigtigere, hvor mange der takker ja.

Resultatet

Efter 12 ugers accelerated learning fik Telia udvidet sit team med 12 nye medarbejdere fordelt i Sverige, Norge og Danmark. Kandidaterne fra Norge og Danmark begyndte at arbejde på projekter straks efter uddannelsen, mens de svenske konsulenter startede på en udvidet uddannelse, der var skræddersyet til deres specifikke team og lokale behov. Kombinationen af højt motivationsniveau samt den ofte allerede eksisterende erhvervserfaring muliggør produktivitet fra start og en hurtigt opnået forståelse for virksomheden og forretningen.

Via partnerskabet med Academy og Academic Work er Telia sikret en mere stabil talentpipeline inden for Data Engineering, og samtidig skaber de muligheder for motiverede personer, som drømmer om at skifte retning til en IT-karriere på en effektiv og kvalitativ vis. Det er en win-win situation!

Kunde-cases